Általános Szerződési Feltételek

 


Szóhasználat és fogalmak

Az alábbiakban a szolgáltató, eladó, szállító vagy a mi szavak  értelemszerűen a Dombszéli Vadgesztenye Kft. (6500 Baja, Zrínyi Miklós u. 8.) jelentik. Az ügyfél, fogyasztó, látogató, vevő, vásárló vagy megrendelő szavak pedig potenciális vagy tényleges ügyfeleink azonosítására szolgálnak, akik ezt a honlapot megtekintik, vagy segítségével különféle műveleteket hajtanak végre, pl. megrendelést adnak fel.


fogyasztó:

az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

E szerint tehát (1) fogyasztó csak természetes személy lehet, és (2) ő is csak akkor, ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el. Aki vagy ami ezen kívül esik, arra a jog szerint a fogyasztóvédelmi törvény nem alkalmazható mechanikusan.

Mivel azonban a fogyasztó definíciója ill. annak értelmezése sem az egyes törvényekben, sem a különféle testületek (pl. bíróságok) joggyakorlatában nem egységes - ami kvázi olyasmi, mintha a matematikában a 2×2 hol négy, hol meg öt, de olykor három is lenne, és ami a jogról önmagában véve is sok mindent elárul -, élünk a szabadsággal, hogy a jelen írásunkban a Vevő kifejezést használva (akár fogyasztó az illető, akár nem), lényegében minden ügyfelünkre a kétségtelenül méltányosabb fogyasztóvédelmi törvény passzusait alkalmazzuk.

Hivatkozott jogszabályok

A honlapunk segítségével megvalósított szolgáltatásokat alapvetően a 2001. évi CVIII. törvény, valamint az ezt módosító 2003. évi XCVII. törvény szabályozza, mely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól. Megemlítjük még a 2012. évi LV. törvényt, amely a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításait tartalmazza, valamint az eladó szavatossági és jótállási felelősségére nézve a Ptk-t, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletet, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletet és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletet, továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet.Az adatkezelés tekintetében hivatkozunk a 2011. évi CXII. törvényre (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - röviden Infotv. vagy adatvédelmi törvény), valamint a 2008. évi XLVIII. törvényre (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, röviden Grt).


Termékek és szolgáltatások

Honlapunkon Tiszta Sót kínálunk megvételre. A saját kínálatunkhoz tartozó áruk ellenértékét (amely a mindenkori általános forgalmi adót is tartalmazza) a web-áruház egyes tételeinél tüntettük fel. Ugyanitt érhető el azok tájékoztató jellegű leírása is. Ha netalán előfordulnának egymásnak ellentmondó árak, akkor - hacsak az adott helyen mást nem mondunk - mindig a web-shopban látható ár a mérvadó.
Az árukban vagy azok leírásában szereplő információ (téves) értelmezéséből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.


A megrendelés ill. vásárlás menete

Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, amikoris a szerződéskötésre az Eladó és a Vevő egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A Vevő az Eladó (Szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban virtuális módon (esetleg más, alább felsorolt módon) rendelheti meg a kiválasztott terméket. A virtuális vásárlás folyamatának lényeges lépései a következők.


• az előzetes regisztráció, ami azonban nem kötelező;
• a honlapon megjelenített áruk között való böngészés, amelyhez a megrendelési folyamat tetszőleges pontjáról vissza lehet térni;
• a kívánt termék adatlapjának megtekintése és a termék kosárba helyezése (aminek kötelező előfeltétele lehet a kívánt termékváltozatok kiválasztása, vagy egyéb, a termékre, a szállítás időpontjára stb. vonatkozó speciális mezők megadása);
• a kosár tartalmának megtekintése ill. módosítása, beleértve a darabszám módosítását, adott termék vagy a kosár teljes tartalmának törlését;
• a szállítási és fizetési mód kiválasztása és esetleges módosítása (a módosítás többször is lehetséges);
• ha a megrendelő nem él a regisztráció nyújtotta előnyökkel, a kapcsolattartási, szállítási és számlázási adatok megadása (vagy a korábban megadott adatok módosítása);
• a jelen ÁSZF elfogadásának jelzése és a megrendelés opcionális megjegyzéssel egybekötött-feladása;
az esetleges online (pl. bankkártyás) fizetés, valamint a szolgáltató által a megrendelésre küldött visszaigazolás.

 

Megjegyzések a fentiekhez

A megrendelés csak az ÁSZF elfogadásának egyértelmű jelzésével adható fel (jelölőnégyzet). A megrendelést csak akkor továbbítja és tárolja a rendszer, ha a Megrendelő az ÁSZ elfogadását jelző jelölőnégyzet közelében elhelyezett MEGRENDELEM vagy hasonló feliratú gombon kattint. A megrendeléséhez ugyanott szöveges megjegyzést is lehet fűzni, melyet a megrendelés többi adatával együtt tárolunk. A megrendelés továbbítását vagy annak meghiúsulását a feladást követően megjelenő oldal nyugtázza ill. jelzi.

Áruházunkban az előzetes regisztráció nem kötelező ugyan, de a teljesítéshez szükséges adatokat mindenképpen meg kell adni. Mivel ez gyakorlatilag megegyezik azzal, amit regisztrációkor bekérünk, és mert az adatokat ekkor is eltároljuk, az ezt követő vásárlásoknál ugyanúgy megspórolható az ismételt adatmegadás, mintha az illető regisztrált volna.

A Vevőnek a vásárláshoz megadott email címe birtokában lehetősége van egyrészt az elveszett jelszó lekérésére, másrészt bármely korábban megadott adatának a módosítására.

Mivel a szállítás módja a megrendelés feladása előtt bármikor és több ízben is megváltoztatható, a szállítási címet akkor is bekérjük, ha végül is személyesen veszi át a terméket az ügyfél, vagy ha ahhoz letöltéssel jut hozzá. Az egységes és lehetőleg egyszerű kezelésen kívül ehhez egyébként biztonsági szempontból (a lehetséges és időnként előforduló visszaélések csökkentése végett) is ragaszkodunk, de a címadatokat természetesen csak szükség esetén fogjuk használni.

A megrendelés során különösen fontos az e-mail cím pontos megadása, mert mind a visszaigazolásnak, mind a további kommunikációnak ez az alapja. A visszaigazolás persze akkor sem kézbesíthető, ha tele van a címzett postaládája. A hibás adatok megadásából ill. a postafiók beteléséből származó következményekért nem vállalunk felelősséget.

Az online úton megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén.

Az általunk üzemeltetett, tisztaso.hu weblapon bemutatott termékek megrendelése alapvetően a web-áruház igénybevételével történik. Ha azonban ez valakinek nehézséget okoz, ettől függetlenül telefonon, e-mailben és szóban is elfogadunk megrendelést.

A vásárlás illetve honlapunk bármiféle használatának feltétele a jelen szerződési feltételeknek (ÁSZF-nek) az elfogadása A megrendelés feladásával a megrendelő egyúttal ennek elfogadását is jelzi. Az elfogadás tényét és körülményeit a későbbi viták elkerülése végett (a megrendelő IP címével együtt) elektronikusan rögzítjük.

A megrendelést elektronikus levél formájában visszaigazoljuk. Újabb megerősítést a megrendelés elfogadására nem küldünk, tekintettel arra, hogy a termékek illetve szolgáltatások jellege miatt raktári hiány vagy egyéb körülmény nem lehet gátja a megrendelés teljesítésének. (A vis major persze kivétel.) Ha a megrendelés teljesítése mégis valami akadályba ütközne, arról a Megrendelőt 1 napon belül e-mailben értesítjük, ami a szerződéses jogviszony abortálásával egyenértékű. Ezt az esetet leszámítva a visszaigazolással a Megrendelő és az Eladó között szerződéses jogviszony jön létre, amelyre egyéb rendelkezés hiányában a Ptk. előírásai érvényesek.

A megrendelés visszaigazolásának formája lehet sima visszaigazolás vagy díjbekérő (pro-forma) számla. Ha a visszaigazolás 1 napon belül nem érkezik meg, akkor ez vagy a hibásan megadott email címnek, vagy egyéb (nem feltétlenül a Szolgáltatónál fellépő) rendszerhibának tulajdonítható. Ilyen esetben a rendelés beérkezését célszerű telefonon vagy e-mailben ellenőrizni, és szükség esetén a rendelést megismételni.

A vevő a megrendelést annak teljesítése előtt telefonon vagy írásban módosíthatja. Miután a módosítást a megrendelésen átvezettük, annak új tartalmáról a vevőnek - az eredeti visszaigazolás formájához igazodva - visszaigazolást küldünk. A tartalmi módosítás értelemszerűen maga után vonhatja a szállítási vagy egyéb költség módosulását is.

A termék a szállítási költséget, illetve az esetleges egyéb költségeket (pl. csomagolás) nem tartalmazza. Utánvétes szállítás esetén pl. az átvételkor fizetendő összeg a vételárnak az utánvétes költséggel megemelt értéke lesz. A web-shopban feladott megrendelésben ez a költség mindenképp szerepel.

A szállítási költséget - ha van - bizonyos összeghatár vagy rendelési mennyiség fölött az Eladó átvállalhatja.

A megrendeléseket általában 3 munkanapon belül teljesítjük. Előre fizetés (pl. átutalás) esetén ez természetesen nem a megrendelés feladásától, hanem a pénz beérkezésétől értendő.

Külföldi szállítási cím esetén a fizetés és szállítás módja külön (off-line) egyeztetést igényel.

Ha a megrendelt terméket a vevő nem veszi át vagy nem fizeti ki, a megrendelést stornózzuk, és a megrendelő csak a felmerült postaköltség megtérítését vállalja önként.

A megrendelés teljesítését megtagadhatjuk, ha bármely okból úgy véljük, hogy az nekünk vagy másvalakinek kárt okozna. (Pl. ha a megrendelő előzőleg indoklás nélkül megtagadta az átvételt, ha színlelt rendelést adott fel hamis adatokkal, kifejezetten károkozási céllal stb.) A rendelés megtagadásáról esetleg e-mailben értesítést küldhetünk. Ha valaki szándékos károkozással próbálkozik, IP címe alapján a honlapunkról kitilthatjuk, és csalás miatt eljárást is indíthatunk ellene.

 

A fizetés és a szállítás menete

A vételár az egyes árucikkek (termékek vagy szolgáltatások) mellett feltüntetett bruttó ár, amely a mindenkori áfát is tartalmazza.

Ha rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan (pl. 0 Ft-tal) jelenik meg a weboldalon vagy a megrendelés visszaigazolásában, a Szolgáltató erről a Vevőt értesíti, és az ilyen megrendelést semmisnek tekinti.A Vevő a megrendelés feladása előtt kiválaszthatja a számára legelőnyösebb szállítási és fizetési módot. A lehetséges választék felől a Szolgáltató dönt, aki nem kötelezhető arra, hogy egynél több szállítási vagy fizetési módot biztosítson.

A kiválasztott szállítási/fizetési módozat költsége a kosár értékéhez hozzáadódik. A megrendelés kapcsán egyéb költségek is felmerülhetnek (pl. csomagolási költség), ami ugyancsak külön soron jelenik meg a megrendelésben.

A költségek áfája a megrendelt termék áfájával lesz azonos. Több, különböző áfájú termék megrendelése estén a költségekre a legmagasabb áfájú termék áfa-kulcsát alkalmazzuk.

A Vevő a fizetést a választott módon teljesítheti. A szállítási/fizetési mód leírása szövegszerűen utal rá, ha a szállítás előzetes fizetéshez van kötve. A Szállító ajánlati kötöttsége 10 nap, ha tehát előre fizetés esetén a megrendelés ellenértéke 10 napon belül nem érkezik meg, a Szállító a megrendelést semmisnek nyilváníthatja és törölheti. A törlésről vagy annak várható bekövetkeztéről a Megrendelőt saját döntése alapján értesítheti.

Ha a megrendelés teljesítése előzetes fizetéshez kötődik, egyszerű visszaigazolás helyett díjbekérő számlát küldünk, ami nem számít adóügyi bizonylatnak.

A megrendelés ellenértékének beérkeztéről a Szállító a Vevőt e-mailben értesíti, és ezt követően megkezdi a megrendelés teljesítését.

Az alkalmazott fizetési módhoz a Szolgáltató a visszaigazolásban megadja a szükséges információt, mint pl. a bankszámla száma, vagy a postacíme.

Hagyományos, pl. postai vagy futárral történő szállítás esetén a csomag feladásáról e-mailben tájékoztatja a Vevőt. Ha a szállítmány ésszerű időn belül nem érkezik meg, a Vevő ezt jelezni tartozik a Szállítónak.


Elállási jog

A Megrendelő illetve a Vevő a jogszabályok által biztosított esetekben és keretek között jogosult az elállási jogát gyakorolni. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő viseli. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését (amennyiben ilyen kár az érintett termékek és szolgáltatások esetében egyáltalán szóba jöhet).

A termék visszaszolgáltatásáról mondottaknak csak akkor van valós tartalma, ha nem elektronikusan (az interneten keresztül) letöltött termékről van szó; egyébként visszaszolgáltatás helyett a termék törlése értendő, annak esetleges biztonsági másolataival együtt.

 


Adatkezelési szabályok és a kiskorúak védelme

Az adatkezelési szabályokat külön dokumentum tartalmazza. Honlapunk tartalma nem teszi indokolttá, hogy ahhoz a kiskorúak hozzáférését korlátozzuk.

Az általunk gyakorolt adatkezelés lényege, hogy ügyfeleink személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos rendelkezéseinek és a Szállító adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően történik. Bármely ügyfélnek joga van lekérni, helyesbíteni vagy töröltetni az összes általa megadott személyes adatot.

Ügyfeleink adatait csakis az ő tájékoztatásuk, az általuk igényelt információval való ellátásuk, valamint a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés teljesítése iletve. a szerződésszerű eljárás tényének későbbi bizonyítása - érdekében tároljuk. Az ilyen személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át az adatgazda előzetes írásos engedélye nélkül. Ez alól kivételt képez a vállalkozás tulajdonjogának átruházása, amikor az üzleti adatok teljes körű - és a jelenlegihez hasonló feltételeknek alávetett - használatára az új tulajdonos vagy jogutód értelemszerűen jogot szerez.

A regisztrációnál vagy a hírlevélre való feliratkozásnál megadott e-mail címre a későbbiekben (de leiratkozás előtt) küldött esetleges tájékoztató, értesítés vagy üzleti ajánlat nem minősül illetéktelen adatfelhasználásnak ill. kéretlen levélnek (ún. spam-nak).

A Szolgáltatónak joga van az egyes levelezési listákra feliratkozott előfizetőket más (saját) levelezési listákra áttenni, ha ezzel az előfizetők folyamatos tájékoztatását szolgálja, és ha az újabb, általában technikai okokból preferált lista jellege és témája nem tér el jelentősen az eredetiétől, amelyre az illető annak idején feliratkozott. Ha az előfizető ezzel nem ért egyet, akkor a jogorvoslat kizárólagos módja a listáról való leiratkozás, amelyre a levelek végén található leiratkozási linken keresztül mindig lehetősége van.


Copyright, szerző jogok

A termékekkel járó jogokon felül (ld. fentebb) a következőkre kell tekintettel lenni.Honlapunk bemutatásra illetve értékesítésre szolgáló oldalai, a letölthető dokumentumokkal és hírlevelekkel együtt - eltérő rendelkezés híján - ugyancsak a szerzői jogi törvény oltalma alatt állnak.

Ügyfeleink hozzászólásaiból és levelezéséből származó szövegrészleteket - ha ezzel egyéni érdekeket és jogokat nem sértünk - jogunk van előzetes engedélykérés nélkül honlapunkon és egyéb dokumentumokban felhasználni (pl. ügyfélvélemények). Ennek célja alapvetően a minél hitelesebb tájékoztatás, közérdeklődésre számot tartó esetek bemutatása stb. Az érintett személy ilyen esetekben is kérheti azonban a kilétére utaló adatoknak (pl. a nevének vagy a honlapjára mutató linknek) a törlését.


A felelősség kizárása

A termékek és szolgáltatások leírásai, értékesítési oldalai és az itt fellelhető egyéb szövegek, azok szerzőinek tapasztalatait, illetve velük együtt más szakemberek megfigyeléseit és véleményeit tükrözik, amelyek nem vehetők kötelező érvényű ígéreteknek.

A termékek használata és a szolgáltatások igénybe vétele önmagában csupán szükséges, de semmiképp sem elégséges feltétele bármiféle üzleti vagy egyéb jellegű sikernek és eredménynek, mivel mindezekhez az ügyfél elkötelezettségére, kitartására, kreativitására és erőfeszítésére van szükség. Ebben az értelemben a Szolgáltató semmilyen számszerűsíthető előnyre, nyereségre, illetve sikerre nem vállal garanciát.

A Vevő tehát tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, illetve kárigénnyel nem élhet, ha és amennyiben valamely termék, információ vagy szolgáltatás nem hozza meg neki akár a saját elképzelésének, akár a felhozott példákból kiolvasható eseteknek megfelelő hasznot, nyereséget vagy bármi egyéb javulást a saját üzletmenetében és életében. A mondott helyeken található megoldások, eljárások és konstrukciók működőképessége azon is múlik, hogy az illető mennyire képes azokat alkalmazni az adott szituációban.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé az alábbiakban felsorolt közvetlen vagy következményes károkért, illetve eseményekért:
• Levél, e-mail vagy egyéb küldemény továbbítás közben történő elvesztése;
• Az internetes hálózat vagy egyéb kommunikációs vonalak hibája;
• Bármely szoftver nem megfelelő működése, ill. bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei;
• A Szolgáltató weboldalaihoz való csatlakozás miatt bekövetkező esetleges károk, beleértve az Ügyfél számítógépén tárolt adatokhoz való, illetéktelen behatolók általi hozzáférést és az ezek birtokában elkövetett visszaéléseket;
• Vis major vagy egyéb esemény, amely fölött nincs hatalma.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató felelőssége maximum az Ügyfél által a Szolgáltatónak fizetett összegig terjed. Ezen felül az Ügyfélnek semmilyen követelést nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.

A Felek esetleges vitás kérdéseiket békés úton, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával rendezik. Bármely, így meg nem oldható problémát először megkísérelnek választott bíróság előtt rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Szolgáltató székhelye szerinti polgári perrendtartás, és az egyéb általánosan kötelező érvényű jogi előírások rendelkezései szerint illetékes bíróság illetékességében egyeznek meg, amely előtt vitáikat rendezik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldalak, a szolgáltatások, a kínálat, az árak, szállítási határidők és egyéb feltételek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. A változás a honlapon történő közzététellel lép életbe.

A Szolgáltató a rosszhiszemű vagy jogsértő vevői magatartásból eredő kárigényét - pl. a megvásárolt termékek nem jogszerű használata, - peres úton érvényesítheti. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Vevő sérelmére elkövetett csalás vagy egyéb jogsértő magatartás miatt.

A vevő teljes felelősséggel tartozik annak következményeiért, ha jelszava vagy egyéb érzékeny adata a saját hibájából illetéktelen kezekbe kerül.

 

Cégadatok, elérhetőségek stb.

• Cégnév: Dombszéli Vadgesztenye Kft.
• Székhely: 6500 Baja, Zrínyi Miklós u. 8.
• Adószám: 23433092-2-03
• Bankszámlaszám: 10402513-50526586-86521009 (K&H Bank)
• Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-122719
• Kibocsátó cégbíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság
• A szerződés nyelve: magyar
• Kamarai tagság: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Az alapítás éve: 2011.
• Ügyvezető: Horváth Gábor
• E-mail: info@tisztaso.hu
• Telefon: (06-70) 235-1899

 

Felügyeleti szervek, jogviták intézése

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. valamint ezek módosításainak a rendelkezései az irányadók. A vonatkozó jogszabályok többek között itt érhetők el: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/ujjogi/law.html

Ha a Vevő úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

A vitás esetek rendezésére a felek legjobb szándékuk szerint, egymás közötti egyeztetéssel, békés úton keresnek megoldást. Amennyiben ez mégsem segít, az eladó lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület, vagy végső soron a per szerint illetékes bíróság hozhat megoldást.

Fenntartjuk rá a jogot, hogy ha úgy látjuk jónak, az ÁSZF-et megváltoztassuk.