Értékesítési Partneri Szerződés

 

 

 

ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNERI SZERZŐDÉS

Ez a szerződés egyfelől közötted mint ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER között, másfelől a Dombszéli Vadgesztenye Kft. (6500 Baja, Zrínyi Miklós u. 8., adószám: 23433092-2-03, Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-122719 ) – együttesen FELEK között jött létre. A jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével kijelented, hogy elolvastad és megértetted a jelen szerződésben foglaltakat, melynek betartásáért és végrehajtásáért jogi értelemben felelősséget vállalsz.

1. Összefoglalás

Ez a szerződés tartalmazza az összes olyan feltételt, amely a FELEK közötti együttműködést szabályozza a Dombszéli Vadgesztenye Kft. affiliate programjában való részvételre nézve. A szerződés célja speciális HTML link kapcsolat kiépítése az ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER tulajdonában lévő honlap és a Dombszéli Vadgesztenye Kft. tisztaso.hu domain alatt működő honlapja között. A linken kattintó látogatók 1 hónapon belül realizált termékvásárlásai után az értékesítési partnernek jutalék jár. A jutalék %-os mértékét a jelentkezés elfogadásáról szóló email tartalmazza, ez általában 5 %.

2. A FELEK jogai és kötelességei

2.1. A jelentkezési eljárás a honlapunkon megtalálható jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével kezdődik. Ez még nem jelent automatikusan értékesítési partnerré válást; erre csak a jelentkezés elfogadásával kerül sor. A jelentkezés elfogadása nem jelenti azt, hogy ezt a státuszt a későbbiekben ne vizsgálhatnánk felül. A jelentkezés visszautasításának illetve a partneri státusz későbbi felfüggesztésének indoklása nem kötelező. 

2.2. Egyik fél sem használja a másik tulajdonát képező anyagokat előnytelen, becsmérlő, félrevezető, obszcén vagy egyéb tekintetben nemkívánatos módon, ami a másikra rossz fényt vethetne.

2.3. A szerződés hatálya alatt (és persze azt követően is) a partneri viszony kapcsán érintett termékek, digitális és egyéb tartalmak tulajdonjoga ill. szerzői joga azok eredeti tulajdonosánál marad, és nem megy át a másik Fél tulajdonába.

2.4. A Dombszéli Vadgesztenye Kft. értékesítési partnereként hozzáférésed van az Affiliate Manager-ben létrehozott fiókodhoz. Itt megtekintheted a saját adataidat, a partnerlinked érintésével született megrendeléseket és ezek állapotát, a függőben lévő és jóváhagyott jutalékaidat, valamint a partnerlinkeden történt kattintásokra vonatkozó statisztikát. Adataidat szükség esetén frissítened kell, beleértve a bankszámla számát is, amelyre a jutalékok átutalása történik.

2.5. Honlapod tartalmáért és karbantartásáért kizárólag Te felelsz. Honlapodat azonban jogunkban áll figyelemmel kísérni, és az eredményesség érdekében szükségesnek ítélt változtatásokat jelezni. Jogunk van továbbá ellenőrizni, hogy betartod-e a jelen szerződés előírásait, és hogy a honlapodra kihelyezett partnerlinkek megfelelően működnek-e. Noha nem kívánunk feleslegesen beleavatkozni honlapod tartalmába, a feltétlenül szükségesnek ítélt módosításokra felhívhatjuk figyelmedet. Ha ezeket figyelmen kívül hagyod, és ha jellegük ezt megköveteli, felmondhatjuk a jelen szerződés.

2.6. A Dombszéli Vadgesztenye Kft. nem illetékes, ezért nem is vállal felelősséget a honlapodon megjelenő vagy azon keresztül elérhető tartalmakért harmadik személyeket érintő szerzői és egyéb jogok vonatkozásában.

2.7. Jogunkban áll azonnali hatállyal felmondani ezt a szerződést, ha értékesítési partnerként csalást kísérelsz meg vagy követsz el, vagy ha más módon élsz vissza ezzel a státusszal vagy sérted meg a jelen szerződést, ill. annak szellemét. Ilyen esetekben az érintett ügyletek által generált jutalék kifizetését megtagadjuk.

2.8. A jelen szerződés hatálya az értékesítési partnernek való jelentkezésed elfogadásával kezdődik, és határozatlan időre szól – vagyis addig tart, amíg valamelyik fél azt fel nem mondja, vagy amíg más módon – pl. a Felek cégének megszűnésével – be nem fejeződik.

2.9. A jelen szerződést bármelyik fél bármikor felmondhatja, akár az ok megnevezésével, akár anélkül, a másik félhez eljuttatott levélben vagy e-mailben. A szerződés annak megszegése esetén automatikusan véget ér.

2.10. A Dombszéli Vadgesztenye Kft. a jelen szerződést saját belátása szerint bármikor módosíthatja. A módosításról e-mailben értesítjük értékesítési partnereinket. (A mindenkor érvényes partneri szerződés honlapunknak ezen az oldalán megtalálható.) A módosítások érinthetik pl. a jutalék mértékét, a fizetési eljárást vagy a partneri együttműködés más részleteit is. Ha számodra valamelyik módosítás nem elfogadható, akkor részedről a jogorvoslat egyedüli módja a partneri szerződés felmondása. Ha viszont továbbra is tevőlegesen részt veszel a partnerprogramban (vagyis a partnerlinket nem távolítod el a honlapodról), akkor azt a módosítások elfogadására irányuló ráutaló magatartásként értékeljük.

2.11. Ha az ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER partnerlinkje 3 hónapon keresztül egyetlen átkattintást sem produkál, a szerződést mindkét fél részéről, külön értesítés nélkül megszűntnek tekintjük.

3. A jutalék kifizetése

3.1. A Dombszéli Vadgesztenye Kft. a profilodban megadott bankszámlára való átutalással teljesíti az aktuálissá vált jutalékok kifizetését. Az átutalásra a jutalékra vonatkozó, szabályosan kiállított számla kézhez vétele után kerül sor, 15 banki napon belül. Számla benyújtására akkor válsz jogosulttá, ha a ki nem fizetett jutalékaid halmozott összege a 20 ezer Ft-ot eléri. A szerződés befejezésekor, vagy ha az összeg 3 hónapig a mondott limit alatt marad, az addig összegyűlt jutalék összeghatártól függetlenül leszámlázható.

3.2. Értékesítési partnernek csak akkor jelentkezzél, ha számlaképes vagy, és ha tevékenységi körödben olyan is szerepel, amely a jutalék legális kiszámlázását lehetővé teszi (pl. 749002 közvetítői/ügynöki jutalék, 7320 Piackutatás). A jutalék kifizetése ill. az erre vonatkozó számlák befogadása a Dombszéli Vadgesztenye Kft. tevékenységi körével kapcsolatban nem támaszt feltételt, mivel a kapcsolódó szolgáltatást az ÉRÉKESÍTÉSI PARTNER nyújtja. Olyan számlát azonban, amelyen teljesen irreleváns szolgáltatás van feltüntetve, nem tudunk elfogadni.

3.3. Akciós termékek esetén a jutalék alapja a vásárláskor érvényes kedvezményes ár. Ha a vevő kategóriája, egy kuponkód vagy bármi egyéb őt árkedvezményre jogosítja, akkor szintén a kedvezményes ár a jutalék alapja.

3.4. A Dombszéli Vadgesztenye Kft. a kifizetett áfás összegből nem von le semmilyen adót, azok megfizetése az ÉRÉKESÍTÉSI PARTNER feladata és felelőssége.

4. Promóciós megkötések

4.1. Jóllehet a saját honlapját minden ÉRÉKESÍTÉSI PARTNER a tetszése szerint reklámozhatja, minden olyan promóciót, ahol a Dombszéli Vadgesztenye Kft. neve vagy terméke is felmerül, a nagyközönség közös fellépésként értékelhet. Tudni kell, hogy bizonyos hirdetési és terjesztési módok nemcsak a mi megítélésünk, hanem a hatályos jogszabályok szerint is tilalom alá esnek. Ilyen mindnekelőtt a spam, a kéretlen levelek küldése. A nem kereskedelmi felületeken (pl. fórumokban) való reklámozás stb. legalább akkora visszatetszést kelthet. Kerülendő továbbá az olyan hirdetés is, amely elkendőzi vagy meghamisítja az ÉRÉKESÍTÉSI PARTNER identitását, domain nevét vagy visszapattanó email-címét (return email address).
Mindaddig semmi probléma a partnerlinket (is) tartalmazó – ill. a Dombszéli Vadgesztenye Kft-t és termékeit említő – e-mailekkel, amíg annak címzettjei pl. korábbi ügyfeleid vagy hírleveled szabályosan feliratkozott előfizetői, akiknek megvan rá a lehetősége, hogy a levelezési listádról bármikor leiratkozzanak. Azzal sincs gond, ha olyan hírcsoportoknál reklámozol, akik szívesen látják a kereskedelmi jellegű üzeneteket.

4.2. Minden ilyen alkalommal és minden más hirdetés kapcsán is úgy kell azonban fellépned, hogy abból nyilvánvaló legyen: magadat és honlapodat – mint a Dombszéli Vadgesztenye Kft.-től független entitást – képviseled.

4.3. A spam-tevékenység valamely formájának megalapozott vádja esetén a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondjuk, és az ebben érintett ügyletekből származó jutalék kifizetését megtagadjuk.

4.4. Ha akár egyéb kulcsszavak társaságában, akár azok nélkül egy PPC kampányban olyan kulcsszavakra licitálsz, amelyek a Dombszéli Vadgesztenye Kft. cégnevét vagy domain neveit vagy azokkal összetéveszthető szavakat tartalmaznak, akkor ezekből a kampányokból a látogatói forgalmat a saját honlapodra kell irányítanod, nem pedig közvetlenül a miénkre.

4.5. A promóció megkönnyítése érdekében különböző méretű és tartalmú bannereket bocsátunk rendelkezésedre, melyek használata részedről nem kötelező. Ha történetesen profi vagy szöveges vagy képekkel támogatott linkek létrehozásában (és mindenekelőtt a Photoshop vagy hasonló programok lehetőségeinek ezirányú kamatoztatásában), akkor nyugodtan hagyatkozhatsz a saját kreativitásodra is.

5. A felelősség korlátozása ill. kizárása

Nem vállalunk sem explicit sem burkolt kötelezettséget vagy garanciát sem a szerződésben szereplő honlappal, sem az azon keresztül elérhető termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, azok bármely nem dokumentált célnak való megfelelésére vonatkozóan. Nem vállalunk garanciát arra sem, hogy honlapunk folyamatosan elérhető, vagy hogy hibamentes. A Dombszéli Vadgesztenye Kft. nem tehető felelőssé sem a szolgáltatás kiesésekért, sem az esetleges hibákért, továbbá mindezek következményeiért sem – még akkor sem, ha ezek bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. A Dombszéli Vadgesztenye Kft. halmozott, pénzben megfogalmazott felelőssége a jelen szerződésben ki nem zárt illetve ki nem zárható esetekben is legfeljebb az érintett partnernek a jelen szerződés hatálya alatt kifizetett jutalékok összegéig terjed.

6. Titoktartás

Minden bizalmas információ – lett légyen az üzleti, technikai, pénzügyi vagy ügyfelekre vonatkozó információ -, amely a szerződés hatálya alatt a másik fél tudomására jut, annak eredeti tulajdonosáé marad. A Felek a tudomásukra jutott bizalmas információt nem hozzák nyilvánosságra ill. nem közlik harmadik féllel az információ gazdájának előzetes írásos engedélye nélkül.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Elfogadod, hogy szerződő félként önálló entitás vagy, és ez a szerződés – az értékesítési partneri relációt leszámítva – nem teremt közöttünk partneri, vegyesvállati (joint venture), franchise, ügynöki, illetve kereskedelmi képviseleti vagy alkalmazotti viszonyt. Nincs felhatalmazásod rá, hogy a Dombszéli Vadgesztenye Kft.-t valamely ügyben képviseld, s így pl. a nevében ajánlatot tégy vagy elfogadj.

7.2. Ez a szerződés a tárgyára nézve érvénytelenít és felülbírál minden korábbi, szóbeli vagy írásbeli megegyezést, ígéretet vagy egyéb kommunikációt a Felek között.

7.3. Ha a szerződés valamely részéről utólag kiderül, hogy érvénytelen vagy végrehajthatatlan, akkor ez a rész a lehető legkisebb mértékben módosítandó oly módon, hogy új tartalmában a Felek eredeti szándékát tükrözze. Ha ez nem lehetséges, akkor az inkriminált rész semmisnek tekintendő. A szerződés fennmaradó részének érvényességét az ilyen módosítás nem érinti.

7.4. A szerződés elfogadásával az ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER kijelenti, hogy annak megkötéséhez és végrehajtásához minden szükséges jogosultsággal és képességgel rendelkezik, és ehhez nincs szüksége harmadik fél jóváhagyására vagy egyetértésére.

7.5. A szerződés aláírás nélkül is érvényes.

 

Ha a szerződéssel kapcsolatban bármi kérdésed van, írj az info@tisztaso.hu címre, de sürgős esetben hívhatsz a: 06-70-235-1899 számon. Előre egyeztetett időpontban Skype-on is elérhetsz a vadgesztenye azonosítóval.

Comments are closed.